top of page
Girl with Laptop
Blooming Garden
Filling Out a Form

Submit your clip and be part of Something GREAT!

รายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครประกวดคลิปวีดีโอ

 

1. จัดทำคลิปวีดีโอในหัวข้อ “Pathway to Net Zero: Our Common Home (v. 1.0)” โดยมีเนื้อหาของคลิปเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งหมายถึงโลก: บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

2. ให้ผู้สมัครผลิตคลิปวีดีโอโดยให้ความยาวรวมของวีดีโอไม่เกิน 3 นาที

3. ประเภทการจัดประกวดคลิปวีดีโอ แบ่งเป็น 4 ประเภทประกอบด้วย   

    3.1 ประเภทส่งผลงานในนามองค์กร 3 รางวัล
    3.2 ประเภทผลงานของบุคคลทั่วไปอายุ 23 ปีขึ้นไป คลิปภาษาไทย 4 รางวัล
    3.3 ประเภทผลงานของบุคคลที่อายุน้อยกว่า 23 ปี คลิปภาษาไทย 4 รางวัล
    3.2 ประเภทผลงานของบุคคลที่อายุน้อยกว่า 23 ปี คลิปภาษาอังกฤษ 4 รางวัล

4. คลิปวีดีโอที่ส่งเข้าประกวดในแต่ละประเภทต้องไม่ซ้ำกัน

5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด สามารถส่งผลงานในนามบุคคลคนเดียว หรือเป็นทีมไม่เกิน 3 คน

6. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถติดต่อขอรับหนังสือรับรองการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการนวัตกรรมรักษ์โลกได้จากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย          (จัดส่งให้ทางอีเมลภายในเดือน มีนาคม 2567)

7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น กรณีหากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 

 

8. ผู้ผลิตคลิปวีดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ยินยอมให้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นำผลงานมาทำซ้ำ ดัดแปลง และเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนสื่อออนไลน์ ตลอดจนสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ตลอดจนโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่ทำงานร่วมกัน

9. ​สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย จะพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอที่สมควรจะได้รับรางวัลสำหรับแต่ละประเภท รวมผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น จำนวน 15 รางวัล โดยไม่มีการจัดอันดับ ผู้ผลิตคลิปวีดีโอที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากการท่าเรือแห่งประเทศไทย โล่ห์เกียรติยศ  ใบประกาศเกียรติคุณจากคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม วุฒิสภา และของที่ระลึก สำหรับหนังสือรับรองการร่วมโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก ทางสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะออกให้ตามที่ร้องขอ

10.  ผู้ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวดประเภทบุคคลหรือประเภททีมที่ชนะการประกวด​ ต้องนำบัตรประชาชนของทุกคนมาแสดงตนเพื่อรับรางวัลในวันประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอ​ กรณียังไม่ถึงเกณฑ์​มีบัตรประชาชนให้ใช้หลักฐานอื่นของทางราชการในการยืนยันตัวตน​ หรือหนังสือจากสถาบันการศึกษา​ เพื่อยืนยันตัวตนและอายุ

11. การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดคลิปวีดีโอถือเป็นที่สิ้นสุด

12. การส่งผลงานคลิปวีดีโอ ให้ผู้สมัครนำคลิปวีดีโอขึ้น "YouTube" โดยเลือกการตั้งค่าวีดีโอให้เป็นแบบ "Public"  จากนั้นกรอกฟอร์มใบสมัคร

      พร้อมส่งลิงค์ URL ผลงาน และ SUBMIT เข้ามาได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงวันที่​ 31​ ธันวาคม 2566 เวลา 24.00 น.

      หากเกินกำหนดดังกล่าว ทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคลิปวีดีโอออกจากการพิจารณา

      (การกรอกฟอร์มใบสมัคร ให้ทำพร้อมกับการส่งผลงานเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องกรอกใบสมัครเข้ามาก่อนส่งผลงาน เพื่อลดการส่งใบสมัครซ้ำซ้อน)

13. กำหนดการประกาศผลการประกวดอย่างเป็นทางการ และรับรางวัล: เดือนกุมภาพันธ์ 2567 (วันที่จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

คำถามที่พบบ่อย | FAQ - Frequently Asked Questions

Q: ถ้าทีมที่ส่งคลิปเข้าร่วม ไม่ได้รับรางวัลจะมีเกียรติบัตรมอบให้ไหมคะ

A: ผู้ส่งคลิปเข้าประกวดทุกคนมีสิทธิ์ได้รับใบประกาศนียบัตรจากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยค่ะ โดยจะจัดส่งให้ทางอีเมลภายในเดือน มีนาคม 2567)

Q: ผู้สมัครสามารถส่งแข่งขันทั้งประเภทคลิปภาษาอังกฤษและคลิปภาษาไทย รวมเป็น 2 ประเภทคลิปแข่งขัน แต่คนที่ส่งเป็นคนเดียวกันได้ไหมคะ ยกตัวอย่างเช่น ส่งคลิปประเภทภาษาอังกฤษประเภทเดี่ยว และส่งคลิปภาษาไทยประเภทคู่กับเพื่อน

A: ได้ค่ะ แต่เนื้อหาคลิปทั้งสองแบบ จากผู้สมัครคนเดียวกัน(แม้จะลงคนละประเภทการแข่งขัน) ห้ามเป็นคลิปเดียวกัน / ห้ามซ้ำกันค่ะ

Q: สวัสดีครับ อยากสอบถามว่า เรื่องประเด็น "การดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน" นี้เราสามารถเจาะเป็นประเด็นนั้นๆที่เราต้องการจะทำ หรือว่าจำเป็นต้องครอบคลุมคำว่า (ดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกันครับ) ทั้งหมดครับ

A: จากคำถามที่คุณถามมา ประเด็นคือ ให้เรามองเห็นคุณค่า ความสวยงามของสิ่งแวดล้อมและความสมบูรณ์ เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตในดาวเคราะห์โลกนี้ แล้วให้ถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามีต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ ประมาณนี้ค่ะ ส่วนจะเป็นการเจาะประเด็นที่ต้องการหรือจะนำเสนอครอบคลุม อันนี้แล้วแต่ผู้เข้าประกวดตีความและต้องการนำเสนอเลยค่ะ

Q: สามารถส่งผลงานในนามโรงเรียนได้มั้ยคะ

A: หากต้องการส่งคลิปเข้าประกวดในนามองค์กร(หรือโรงเรียน)ให้สมัครในประเภทส่งผลงานในนามองค์กร โดยแจ้งชื่อทีมในนามองค์กรที่ส่งคลิป ชื่อสมาชิกในทีมให้ระบุชื่อบุคคลไม่เกิน 3 คนค่ะ หรือจะใช้เป็นชื่อองค์กรเลยก็ได้หากได้รับความยินยอมจากองค์กร

Q: การเข้าสมัครต้องลงทะเบียนที่ไหนก่อนมั้ยคะ หรือทำผลงานและรอกรอกแบบฟอร์มส่งทีเดียวเลยคะ

A: การสมัคร สามารถกรอกแบบฟอร์มตามลิงค์ในเว็บไซต์ (ลิงค์จะปรากฏให้เริ่มกรอกข้อมูลในวันที่ 1 พ.ย. 2566 นี้ค่ะ) โดยในการกรอกฟอร์มจะมีช่องให้ใส่ URL ผลงานคลิป (เปิดวีดีโอให้เป็นแบบ Public / เปิดสาธารณะ) และ submit ด้วยกันเลยทีเดียวค่ะ ดังนั้นควรทำคลิปให้เรียบร้อยพร้อมส่งก่อนแล้วค่อยกรอกฟอร์ม submit เข้ามาค่ะ

 

Q: หากจะส่งคลิปในนามขององค์กร ซึ่งเป็นคลิปที่เคยเผยเเพร่เเล้ว โดยเนื้อหาเเละระยะเวลาไม่เกิน 3 นาที ตามที่กำหนดไว้ สามารถส่งเข้าร่วมประกวดได้หรือไม่คะ

A: สำหรับผลงานที่เป็นคลิปที่เคยเผยแพร่แล้ว (แต่ต้องยังไม่เคยได้รับรางวัลในปี 2565 หรือ 2566) ท่านสามารถส่งเข้ามาใหม่ได้ค่ะ ทั้งนี้รบกวนตรวจดูประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ และทำให้ถูกต้อง เพราะผลงานปีก่อนของท่านอาจถูกคัดออกเนื่องจากมีประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ที่ยังไม่ถูกต้องค่ะ ส่วนความรู้และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของเราค่ะ

 

bottom of page