top of page

ประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอประจำปี 2567

หัวข้อ "Pathway to Net Zero: Our Common Home"

Trees From Above

ประเภทที่ 1 คลิปภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ผู้ส่งผลงานในนามองค์กร   จำนวน 3 รางวัล

ชื่อผลงาน                         

"มุ่งสู่ Net Zero ด้วยแพล็ตฟอร์มแพ็กแบตเตอรี่มาตรฐานแบบสับเปลี่ยนสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า" 

 โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

"หนูน้อยฟันน้ำนมรักษ์โลก"  โดย  โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา กรุงเทพฯ

"ภูผา"   โดย  โรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี

ประเภทที่ 2 คลิปภาษาไทย ผู้ส่งผลงานที่มีอายุมากกว่า 23 ปี   จำนวน 2 รางวัล

ชื่อผลงาน                         

"โถ...พ่อคนรักษ์โลก"   โดย นายอรุณกร พิค / ด.ช. เนโฮวา พิค / ด.ช. นิธิศ ปัญญาแก้ว

"Jade of Life : หยกแห่งชีวิต"  โดย นายสยาม สินภิบาล 

ประเภทที่ 3 คลิปภาษาไทย ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 23 ปี   จำนวน 4 รางวัล

ชื่อผลงาน

"รู้แต่ลืม"  โดย  นายวสุ จันทร์ดนู  / น.ส. อัญชิสา สุรบัณฑิตกุล / นายภาคิไนย สมหวัง  

               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

"คนดีรักษ์โลก"  โดย นายญาณวัฒน์ ศรีสุวรรณ / น.ส. ญาณิศา สุวรรณบัณฑิต

                     โรงเรียนควนเนียงวิทยา จังหวัดสงขลา

"รักษ์โลก"  โดย ด.ช. วุฒิภัทร พฤกจันทร์   

               โรงเรียนเซนต์เทเรซา กรุงเทพฯ

"ผู้พิทักษ์บ้าน(ๆ)ของเรา"  โดย  นายอภิโกสน คำสิงห์ / น.ส. วรัญญา สุนันต๊ะ / น.ส. อโณทัย เหมพยัคฆภูมิ 

                                   โรงเรียนบ้านหนองจิก จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทที่ 4 คลิปภาษาอังกฤษ ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 23 ปี   จำนวน 4 รางวัล

ชื่อผลงาน

"Knight of Nature"  โดย นาย เธียรวิชญ์ วระพงษ์สิทธิกุล   

                             มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

"Pathway to Net Zero"  โดย  ด.ช. ก่อเพชร อ่องอารี (Master Korpetch Ongaree)

                                   King's College International School

"Time to Care the World"  โดย  TPT Team : นายโฆชิน โตอุตต์ / นายศุภกิจ ประจงกิจ / นายพลพัชร์ วณิกุลพิทักษ์

                                      โรงเรียนพุทธิชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก

"5 simple ways to live a Green Lifestyle"   โดย ด.ญ. เกรซ เตชะมนตรีกุล (Miss Grace Techamontrikul)

                                                             Wellington College International School Bangkok

 

การประกาศผลการประกวดคลิปวีดีโอข้างต้นพิจารณาคัดเลือกคลิปวีดีโอที่ถ่ายทอดแนวคิด วิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้เราไปสู่เป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์  ซึ่งเป็นการดูแลรักษาโลกบ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน  เพื่อให้เรามองเห็นคุณค่า ความสวยงามของสิ่งแวดล้อมในโลกของเรา และถ่ายทอดความรู้สึกที่เรามีต่อโลกที่เราอาศัยอยู่ โดยไม่มีการจัดลำดับใดๆ   ทั้งนี้สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทยจะทำการติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  ให้มาเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลที่อาคารรัฐสภา   ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมประกวดจากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย    ซึ่งขณะนี้ทางสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย  จะทะยอยจัดส่งประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมการประกวด  ให้ทุกท่านทางอีเมลภายในสิ้นเดือนมีนาคม 2567    ขอให้ท่านได้เช็คอีเมลที่ท่านได้ให้ไว้ตอนที่กรอกใบสมัคร หากท่านยังไม่ได้รับ หรือมีชื่อไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งกลับมาทางอีเมล Catholic.Association.TH@gmail.com พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดที่ต้องการให้แก้ไขมาได้ค่ะ 

ทางคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภาร่วมกับสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการนวัตกรรมรักษ์โลก

โปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดครั้งต่อไปได้จากทางเว็บไซต์นี้

ทางคณะผู้จัดฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประกวดโครงการเพื่อรณรงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงความจำเป็นในการให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ "รักษ์โลก" อย่างต่อเนื่องนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลรักษาโลก "บ้านที่เรารัก" ใบนี้ของเราสืบไป

bottom of page